Disclaimer

Deze website wordt beheerd door AVL-Store BV handelend onder de naam AVL-Solutions, Groethofstraat 103 , 5916 PA (“AVL-Solutions”). Door van de aangeboden informatie gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer, privacyreglement en onze algemene voorwaarden.

 

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van AVL-Solutions, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Uw persoonsgegevens en cookies vallen onder het privacyreglement van AVL-Solutions.

 

Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. AVL-Solutions zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van AVL-Solutions.

 

Gelinkte websites

Deze website kan links naar externe websites bevatten. AVL-Solutions aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

 

IE rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan AVL-Solutions, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

 

Vragen

Hebt u vragen over de inhoud van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met AVL-Solutions op het telefoonnummer +31 (0)77 7777305 of het e-mailadres info@avl-solutions.eu.

Bel ons