NEN norm

 

De NEN staat voor ‘Nederlandse Norm’. Normen zijn geen wetten, maar ‘best practices’. De functie van normen is duidelijkheid en vertrouwen te creëren in producten, diensten en organisaties en geven duidelijkheid over de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. NEN-Nederland beheert ruim 31.000 normen. NEN 12464-1 is NEN norm voor verlichting.

 

NEN normen verlichting

De Europese Unie heeft normen gesteld voor luxwaarden in diverse binnenverlichtingsomgevingen. In de norm NEN-EN 12464-1:2011 is vastgelegd welke luxwaarden als norm worden gehanteerd voor een binnenwerkplek. Hier kunt u exact zien hoeveel licht er op uw accommodatie nodig is volgens de NEN norm.

 

Kantoorpanden lux   Scholen lux
algemene ruimte 300 gymnastieklokaal 375
werkplek 500 klaslokaal 300
gang 100 collegezaal 500
receptie 300 praktijklokaal 750
archief 200 toilet 100
kantine 200 tekenlokaal 800
Bedrijfshallen/industrie lux   Sportaccommodaties lux
opslag- en voorraad 100 gymzaal 300
expeditie en verpakkingsruimte 300 sporthal 500
metaalbewerking 300 fitness/vechtsport/aerobics ruimte 200
gangpad 150 zwembad 300
assemblage 300 kleedkamers 150
laboratorium 500
Parkeergarages lux
parkeervak   75
rijstrook   75
lift/trappenhuis 100
Kassa/balie/betaalautomaat 300


NEN norm als minimum

Bij AVL Solutions hanteren wij de NEN normen als minimum. U krijgt de garantie dat onze verlichtingsoplossingen minimaal de gestelde normen behalen. Heeft u een vraag over de NEN-norm voor uw accommodatie? Vraag het een van onze adviseurs.

Bel ons