Wet Milieubeheer

 

Deze wet verplicht bedrijven en organisaties die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh of 25.000 kuub gas, alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. De wet is een verplichting uit het Activiteitenbesluit en is een vertaling van de uitgangspunten van de Wabo en de Wet Milieubeheer. In afdeling 2.6 (Energiebesparing) zijn artikel 2.14c en artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de eisen aan energiebesparing.

 

Handhaving (nog) beperkt

De Wet Milieubeheer wordt in de praktijk beperkt gehandhaafd door gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving. Desondanks zijn veel organisaties actief bezig met verduurzaming. In de media zijn ook steeds vaker geluiden te horen dat gemeenten strenger gaan handhaven en dat er boetes worden opgelegd.

 

Besparingsverplichting

Uw jaarlijkse energieverbruik bepaalt in hoeverre u aan de energiebesparingsverplichting moet voldoen. De verplichting geldt voor organisaties met een verbruik vanaf 50.000 kWh of vanaf 25.000 m3 gas. In totaal zijn dit 107.000 organisaties in Nederland. De Wet geldt niet voor kleinverbruikers van energie met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh en een jaarlijks gasverbruik van minder dan 25.000 m3.

Om te bepalen of u verplicht bent energiebesparende maatregelen uit te voeren heeft de RVO een handige Wetchecker energiebesparing gemaakt. Hier krijgt u snel duidelijkheid of u verplicht bent hier aan te voldoen middels een online vragenlijst.

Er is ook een online checklist om te bepalen welke maatregelen verplicht zijn. Deze online vragenlijst neemt wat meer tijd in beslag maar geeft u wel inzicht over te nemen maatregelen die wettelijk verplicht zijn.

 

Boetes en verplichtingen

Volgens diverse berichtgevingen gaan omgevingsdiensten de wet met extra budget nu handhaven. Doet een bedrijf niets, dan volgt een automatische melding naar de omgevingsdienst die boetes kan opleggen of bepaalde maatregelen verplicht stellen. Aanpassingen die te duur zijn om binnen 5 jaar terug te verdienen, zijn niet verplicht.

 

Voorkom verplichting, verduurzaam uw verlichting

Wanneer u de juiste LED verlichting aanschaft komt u zowel tegemoet aan de Wet Milieubeheer én ontvangt u subsidie. Op dit moment is kwalitatieve goede verlichting betaalbaar waarbij een terugverdientijd tussen 2 en 3 jaar behaald kan worden. AVL Solutions heeft een breed assortiment led verlichting voor elk budget zodat energiesparen en investeren een goede keus is. Wilt u weten wat voor energiebesparing bij u behaald kan worden neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een van onze adviseurs zal u vrijblijvend bezoeken en de mogelijkheden met u bespreken.

Bel ons