SDCM

 

SDCM bij LED staat voor Standard Deviation Colour Matching.
Die waarde bepaald hoe nauwkeurig de kleurtemperatuur is en wordt aangegeven met de MacAdam ellipsen volgens de norm CIE1964.
Bij led verlichting is het vaak een hele opgave om een constante lichtkleur te produceren.
Er kunnen kleurverschillen optreden en natuurlijk dienen deze beperkt te blijven.
Om een constante lichtkleur te kunnen produceren moeten kleurverschillen inzichtelijk gemaakt worden.

 

Lichtkleuren meten

Wit licht bestaat uit rood (R), groen (G) en blauw (B) en wordt genoteerd in percentages. Bijvoorbeeld: 30% groen, 50% rood en 20% blauw.
De som van deze percentages zal altijd 100% zijn.
De aanwezigheid van een bepaalde kleur kan variëren en dus een bepaalde kleur opleveren.

Indien er twee van de drie kleur slechts gemeten worden kunnen we altijd de derde kleur zelf aanvullen omdat de som altijd 100% is.
Daarom kunnen kleuren altijd met 2 getallen worden gespecificeerd en worden kleurcoördinaten genoemd.
Dit wordt dan ook gedaan voor lichtkleuren, die nooit helemaal wit zijn, maar warm-, neutraal, of koelwit zijn.

 

SDCM – Waarneembare kleurverschillen

De maat voor afwijkingen in lichtkleur is de SDCM, dat staat voor Standaard Deviatie Colour Matching en is hetzelfde als de zgn. MacAdams ellips.
MacAdams heeft in 1942 al onderzocht wanneer mensen lichtkleurverschillen waarnemen. Hij heeft de kleurcoördinaten bepaald van het gebied waarin 50% van de proefpersonen een kleurverschil observeerde en 50% niet.
Dit wordt 1 SDCM genoemd en blijken een ellips vorm te hebben. Vandaar dat het ook wel 1 MacAdams ellips wordt genoemd.

Is er nu een lichtkleur die 2 SDCM afwijkt dan zal het aantal mensen dat kleurverschil observeert toenemen, want de ellips is 2x zo groot geworden. In de praktijk zullen de meeste bekende fabrikanten tussen 4 en 7 SDCM produceren.

Wanneer de SDCM waarden zich tussen de 1 en 3 bevinden zal men nauwelijks kleurverschillen kunnen waarnemen. Vooral wanneer er een wit oppervlak wordt uitgelicht kunnen er kleurverschillen worden waargenomen wanneer de SDCM waarde niet optimaal is.
Daarom is het erg belangrijk rekening te houden met de SDCM waarden bij het kiezen van de verlichting voor uw project.

Bij de productie van onze armaturen en led strips hechten we erg veel belang aan het ontwerp, onvoldoende koeling en te veel spanning op de LED kunnen namelijk een negatieve invloed hebben. Een vaak gezien probleem bij goedkopere armaturen en strips is dat na duizend branduren de kleurkwaliteit enorm achteruit gaat.

Bel ons